2
/

Kommune

Ullensaker – En gjestfri og vennlig kommune

8. Øke tilgjengeligheten på servicetorget i rådhuset med personell i front som tar imot besøkende.

9. Parkeringsordningen i kommunen må endres og bli mer brukervennlig. 2 timer gratisparkering 08:00-16:00 og gratis etter 16:00.

10. Etablere «miljøgate» i Storgata med bedre forhold for myke trafikanter, gående og syklister, med andre forhold for parkering.

11. Markere innfarten til de ulike tettstedene med skilt, lys og beplantning.

Våre rockestjerner