Programmet vårt 2023-2027

Ullensaker KRF har et program med 7 hovedpunkter, og totalt 36 underpunkter. Les mer om hva vi vil få til i Ullensaker. Dette programmet omfatter ikke alle saker som vi må ta stilling til. Vi vil få mange saker på bordet underveis, og da skal vi jobbe seriøst og troverdig for å finne gode og tjenlige løsninger. Styret vil være engasjert i de ulike prosessene.

Listetoppene til lokalvalget 2023: Stig (4), Bjarte (2), Lise (1) og Dagny (5)