Programmet vårt

Ullensaker KRF har et kortfattet program i 16 punkter. Les mer om hva vi vil få til i Ullensaker. Dette programmet omfatter ikke alle saker som vi må ta stilling til. Vi vil få mange saker på bordet underveis, og da skal vi jobbe seriøst og troverdig for å finne gode og tjenlige løsninger. Styret vil være engasjert i de ulike prosessene.

Listetoppene til lokalvalget 2019: Stig (4), Bjarte (2), Lise (1) og Dagny (3)