6
/

Anlegg

Lokaliteter og anlegg

32. Livssynsnøytralt seremonirom på Kløfta velhus ved eventuelt å kjøpe velhuset.

33. Ny kirketomt på Gystadmarka. Jfr. Kommunedelplan for Kirkelig Fellesråd som beskriver aktuelle behov i henhold til Kirkeloven.

34. Ny gravplass åpen for alle livssyn ved Jessheim nord.

Vi trenger en ny kirketomt på Gystadmarka