#
Navn
Født
Bosted
1

Lise Kragset Furuseth

16.05.73
Jessheim
Les mer
Lise Kragset Furuseth
Jessheim
16.05.73

Jeg flyttet fra Sunnmøre som 6-åring og hadde en fantastisk oppvekst på Jessheim på 80-tallet. Som nyutdannet lærer fra studier i Oslo og USA, etablerte jeg meg på Jessheim med mannen min, Paal Mogens. Sammen har vi 6 barn i alderen 9-19 år. Som nybakt mamma ble jeg valgt inn i kommunestyre og formannskap i 1999 og har vært politisk aktiv i Ullensaker i snart 20 år. «Hele livet» har jeg vært engasjert i idrett, kirke, skole og arbeid med barn og unge. Sammen med familien min eier og drifter jeg Hoppensprett barnehager og skoler, samt Hurdal Skisenter. Jeg elsker latter, liv og røre og brenner for at alle barn skal ha en god barndom. På fritiden steller jeg gjerne i stand til fest og sosiale sammenkomster for både kollegaer, venner og familie. Hvorfor jeg velger å være politisk engasjert, er at jeg finner mye glede i å bruke tid og energi på å skape et samfunn hvor det skal være godt å leve.

Mitt KrF hjerte brenner for:

 • ALLE barn i Ullensakerskolen skal bli sett og oppleve tilhørighet og mestring hver dag. Da må hver enkelt få mulighet til å utvikle sitt unike potensiale.
 • En kommune i sterk vekst har mange muligheter til å skape tilhørighet og gode oppvekstvilkår for alle.
 • En innovativ og nytenkende kommune som ivaretar menneskene, historien og samtidig er fremtidsrettet.
 • Videreutvikle folkehelsetilbudet med aktiviteter sommer og vinter for alle kommunens innbyggere.
 • Heie på og støtte opp om alt det fantastiske frivillige engasjementet.
X
Lukk
2

Lise Kragset Furuseth

16.05.73
Jessheim
Les mer
Lise Kragset Furuseth
Jessheim
16.05.73

Jeg flyttet fra Sunnmøre som 6-åring og hadde en fantastisk oppvekst på Jessheim på 80-tallet. Som nyutdannet lærer fra studier i Oslo og USA, etablerte jeg meg på Jessheim med mannen min, Paal Mogens. Sammen har vi 6 barn i alderen 9-19 år. Som nybakt mamma ble jeg valgt inn i kommunestyre og formannskap i 1999 og har vært politisk aktiv i Ullensaker i snart 20 år. «Hele livet» har jeg vært engasjert i idrett, kirke, skole og arbeid med barn og unge. Sammen med familien min eier og drifter jeg Hoppensprett barnehager og skoler, samt Hurdal Skisenter. Jeg elsker latter, liv og røre og brenner for at alle barn skal ha en god barndom. På fritiden steller jeg gjerne i stand til fest og sosiale sammenkomster for både kollegaer, venner og familie. Hvorfor jeg velger å være politisk engasjert, er at jeg finner mye glede i å bruke tid og energi på å skape et samfunn hvor det skal være godt å leve.

Mitt KrF hjerte brenner for:

 • ALLE barn i Ullensakerskolen skal bli sett og oppleve tilhørighet og mestring hver dag. Da må hver enkelt få mulighet til å utvikle sitt unike potensiale.
 • En kommune i sterk vekst har mange muligheter til å skape tilhørighet og gode oppvekstvilkår for alle.
 • En innovativ og nytenkende kommune som ivaretar menneskene, historien og samtidig er fremtidsrettet.
 • Videreutvikle folkehelsetilbudet med aktiviteter sommer og vinter for alle kommunens innbyggere.
 • Heie på og støtte opp om alt det fantastiske frivillige engasjementet.
X
Lukk
3

Bjarte Vollebæk

31.12.78
Algarheim
Les mer
Bjarte Vollebæk
Algarheim
31.12.78

Bjarte bor på Algarheim, er gift og har tre barn i grunnskolen i Ullensaker. Flyttet til Ullensaker i 2003 og jobber som selvstendig næringsdrivende med boliger og vedlikehold. På fritida liker han godt å være på sjøen og synes Ullensaker er en spennende kommune i utvikling hvor det skjer mye. Han er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Har siste perioden hatt plass i Hovedutvalg for skole og barnehage. Ser nytten av å utvikle foreldrenettverk når barna er unge og ønsker å få til mer av dette. Oppvekstmiljø blir spesielt viktig i en kommune med sterk vekst og innflytting. Er opptatt av å utvikle de lokale tettstedene i Ullensaker, for å gi en større lokal tilknytning til stedene der de bor. Er også opptatt av å få til flere omsorgsboliger, slik at eldre kan få ett godt og verdig tilbud tilpasset den situasjonen de er i.

 

Viktige saker:

 • Skape ett godt oppvekstmiljø i Ullensaker.
 • Gode skoler og barnehager, med voksne som ser den enkelte.
 • Foreldrenettverk blant foresatte til elevene i de enkelte klassene, styrker samhørigheten også for barna.
 • Få på plass flere omsorgsboliger.
 • Styrke hjemmetjenesten, som også vil avhjelpe behovet for dyrere tjenester.
 • Beholde bassengflatene vi har.
X
Lukk
4

Bjarte Vollebæk

31.12.78
Algarheim
Les mer
Bjarte Vollebæk
Algarheim
31.12.78

Bjarte bor på Algarheim, er gift og har tre barn i grunnskolen i Ullensaker. Flyttet til Ullensaker i 2003 og jobber som selvstendig næringsdrivende med boliger og vedlikehold. På fritida liker han godt å være på sjøen og synes Ullensaker er en spennende kommune i utvikling hvor det skjer mye. Han er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Har siste perioden hatt plass i Hovedutvalg for skole og barnehage. Ser nytten av å utvikle foreldrenettverk når barna er unge og ønsker å få til mer av dette. Oppvekstmiljø blir spesielt viktig i en kommune med sterk vekst og innflytting. Er opptatt av å utvikle de lokale tettstedene i Ullensaker, for å gi en større lokal tilknytning til stedene der de bor. Er også opptatt av å få til flere omsorgsboliger, slik at eldre kan få ett godt og verdig tilbud tilpasset den situasjonen de er i.

 

Viktige saker:

 • Skape ett godt oppvekstmiljø i Ullensaker.
 • Gode skoler og barnehager, med voksne som ser den enkelte.
 • Foreldrenettverk blant foresatte til elevene i de enkelte klassene, styrker samhørigheten også for barna.
 • Få på plass flere omsorgsboliger.
 • Styrke hjemmetjenesten, som også vil avhjelpe behovet for dyrere tjenester.
 • Beholde bassengflatene vi har.

X
Lukk
5

Silje Eide Borgersen

1994
Kløfta
Les mer
Silje Eide Borgersen
Kløfta
1994
X
Lukk
6

Stig Jonny Hell

26.06.70
Jessheim
Les mer
Stig Jonny Hell
Jessheim
26.06.70

Jeg jobber til daglig med IT sikkerhet i Avinor på Gardermoen. Er gift og har to gutter på 18 og 20 år. Er litt fotballidiot og er ofte å se på Jessheim stadion hvor jeg nyter hver time med dugnadsarbeid for klubben i mitt hjerte. Jeg er en litt utypisk KrF velger. Går gjerne i kirken og synes det er flott og godt. Men har mer tro på mennesker og vitenskap enn på gud og det åndelige. Er interessert i teknologi og hvordan vi kan styre samfunnet mot bærekraft og ren natur som kan arves av barna våre. Går gjerne lange turer for trim og meditasjon.

De såkalte kristne verdiene er ikke bare de kristnes eiendom. De har vokst fram som en del av vår felles identitet. Hvis man heier på likeverd, solidaritet og rettferdighet, barns rettigheter og omsorg for fattige og syke, så bør man stemme på den viktigste forkjemperen KrF, uavhengig av tro eller religion.

Viktig for meg:

 • Idrett og aktiviteter.
 • Utvidet fritidskort.
 • Skolemat for alle elever i kommunen.
 • Flere parker og grøntområder.
 • Gjøre storgata til en miljøgate.
 • Gult KrF i regjering uten FrP.
 • Gode verdier for ALLE.

X
Lukk
7

Dagny Laache

20.08.64
Hovin
Les mer
Dagny Laache
Hovin
20.08.64

Jeg flyttet til Jessheim sammen med mann og 4 barn i 2000. Vi driver gård på Hovin/Sand. Selv har jeg vokst opp på bondegård i Trøndelag og er interessert i landbruk, dyr, nærmiljø og et gode liv på landet. Jeg liker også Jessheim by - bare ikke for mange høye blokker. Inneværende år har jeg deltatt på flere møter som vara i hovedutvalg helse og sosial (HHS). Interesseområde er helsepolitikk. Av yrke er jeg fysioterapeut og har jobbet som kommunalt ansatt fysioterapeut i mange år, men har siden 2006 vært privatpraktiserende fysioterapeut i Gjerdrum kommune. De fire barna i alderen 18-27 år har gjort meg mer miljøbevisst, både i forhold til; "Nei til tredje rullebane" på Gardermoen og miljøspørsmål generelt. På fritiden liker jeg fysisk aktivitet og er engasjert i frivillig arbeid med barneklubb og menighet. Jeg elsker å være sammen med forskjellige typer mennesker.

Mitt hjerte brenner for:

 • Ullensaker skal være en god kommune å bo i for alle.
 • Barna i Ullensaker kommune skal ha ett godt oppvekstmiljø.
 • Vi skal ha ett godt forebyggende arbeid og god helsepolitikk med fokus på LIVSKVALITET, mangfoldige tilbud og OMSORG i alle livets faser.
 • Vi skal ha gode møteplasser i kommunen, som forebygger ensomhet, mobbing og utenforskap.
 • At samarbeidet mellom ulike faggrupper og etater i kommunen skal fungere optimalt.
X
Lukk
8

Thomas Bjørtomt haug

1972
Jessheim
Les mer
Thomas Bjørtomt haug
Jessheim
1972
X
Lukk
9

Håvard Nygård

1976
Jessheim
Les mer
Håvard Nygård
Jessheim
1976
X
Lukk
10

Hans Petter Langbakk

1965
Kløfta
Les mer
Hans Petter Langbakk
Kløfta
1965
X
Lukk
11

Anne Kristin Eek

1958
Algarheim
Les mer
Anne Kristin Eek
Algarheim
1958
X
Lukk
12

Erik Øiesvold

1955
Jessheim
Les mer
Erik Øiesvold
Jessheim
1955
X
Lukk
13

Anne Berit Laache Stokstad

1952
Nordkisa
Les mer
Anne Berit Laache Stokstad
Nordkisa
1952
X
Lukk
14

Inger Skjelmerud

1954
Kløfta
Les mer
Inger Skjelmerud
Kløfta
1954
X
Lukk
15

Edit Jørgine Jarsve

1941
Jessheim
Les mer
Edit Jørgine Jarsve
Jessheim
1941
X
Lukk
16

Kjell Morgan Hovden

1945
Jessheim
Les mer
Kjell Morgan Hovden
Jessheim
1945
X
Lukk
17

Berit Bergfjord

1943
Kløfta
Les mer
Berit Bergfjord
Kløfta
1943
X
Lukk
18

Ole Harald Laache

1959
Hovin
Les mer
Ole Harald Laache
Hovin
1959
X
Lukk
19

Marit Tordis Furuseth

1948
Jessheim
Les mer
Marit Tordis Furuseth
Jessheim
1948
X
Lukk
20

Sylvia Ødegaard

1945
Jessheim
Les mer
Sylvia Ødegaard
Jessheim
1945
X
Lukk
21

Sverre Kragset

1944
Jessheim
Les mer
Sverre Kragset
Jessheim
1944
X
Lukk
22

Inger Johanne Molnes

1942
Jessheim
Les mer
Inger Johanne Molnes
Jessheim
1942
X
Lukk