Om oss

Det gode liv - vi lever for hverandre....i Ullensaker kommune.

Ullensaker KrF er en «godt voksen» organisasjon. Den ble stiftet 14. sept. 1945, like etter at krigen var slutt. 40-50 interesserte var møtte frem for å danne lokallaget av KrF, og det var stort engasjement. Her skal ikke berettes mer av historien nå, bare kort kommentere at 70-åringen er ved god helse og er aktiv i det politiske liv i Ullensaker.

Mange KrF-medlemmer har utført en omfattende tjeneste i lokalpolitikken og bidratt til at det har vært og er godt å bo i Ullensaker. KrF har vært representert i kommunestyre og formannskap og samarbeidet både til høyre og venstre og fått gjennomslag for mye av sin politikk. I 1999 tok KRF initiativ til å danne ett bredt borgerlig samarbeid med felles politisk plattform. Da ble Turid Smedstad Jakobsen (H) ordfører. Fra 2003-2007 Hadde KRF varaordfører Arnhild Ingeborgrud (Harald Espelund (FrP) var ordfører). Lise Kragseth Furuseth og Svein Arne Holst Larsen satt også i kommunestyret. De siste perioder har vi hatt bare en representant i kommunestyret, Lise Kragseth Furuseth.

Vi jobber for at folk skal «se oss» og hva vi står for, og at den enkelte av våre kandidater kan bli synliggjort i det offentlige rom. Ullensaker KrF har et kortfattet program i 7 punkter (36 underpunkter), se det. Men dette programmet omfatter ikke alle saker som vi må ta stilling til. Mange saker vil vi «få på bordet» underveis, og da skal vi jobbe seriøst og troverdig for å finne gode og tjenlige løsninger. Styret vil være svært engasjert i de ulike prosesser.

Du kan regne med oss!

Styret vårt

Dagny Laache
Styremedlem
dagny.laache@hotmail.com
Sverre Kragset
Leder
sverrekragset@hotmail.com
Bjarte Vollebekk
Styremedlem og Sekretær
Lise Kragset Furuset
Styremedlem og ordførerkandidaten vår
Stig Jonny Hell
Styremedlem og kasserer
Arnhild Ingeborgrud
1. vara
Bjarne Olaf Weider
2. Vara

Kontakt oss!

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med oss! Bruk skjemaet her, eller send oss en e-post til:


sverrekragset@hotmail.com

Takk for din melding! Vi svarer deg så fort vi har mulighet.
Oops! Her skjedde det visst noe feil. Vennligst prøv igjen!