4
/

Kultur og idrett

Frivillighet – kultur, idrett og friluftsliv

12. Utvikle trivelige «Nærmiljøstasjoner» for kultur ved skolene med øvingsrom, små scener, galleri og lagerrom.

13. Frivilligsentralen styrkes i arbeidet med integrering av innvandrere og andre grupper med tanke på sosialisering.

14. Rambydalen videreutvikles som helårsanlegg med turløyper som vedlikeholdes og oppgraderes for både sommer- og vinteraktivitet i samarbeid med grunneiere.

15. Idrettsanleggene vedlikeholdes og utvikles i henhold til nye miljøkrav.

16. Oppgradere alle kommunens badeplasser ved f.eks. Sandstjern, Hersjøen, Ljøgodttjern, Hvamsetertjern i samarbeid med grunneiere.

17. Aktivitet skaper aktivitet, så alle skoler skal ha flerbrukshall ved nybygg eller renovering. «Løkker» for egenaktivitet og ballspill skal etableres ved alle nye utbyggingsområder.

Rambydalen