5
/

Landbruk

Landbruk og miljø

27. Matjord skal i utgangspunktet bevares og må erstattes ved nedbygging.

28. Videreføre «Inn på tunet» ved aktuelle gårder.

29. Tilrettelegge for private initiativ til kolonihager/parsellhager i kommunen.

30. Etablere en tilskuddsordning for å utvikle «Nabolagsparker» for borettslag, grendeutvalg og andre som ønsker å skape gode møteplasser i nærmiljøet på tvers av generasjoner.

31. Være fremoverlent og proaktiv med tanke på gode miljøtekniske løsninger i kommunale bygg, f.eks. solceller på takflater.