3
/

Barn og Unge

Barn og unge alltid i fokus

12. Øke den kommunale barnehagedekningen ved blant annet ny barnehage på Algarheim.

13. Gi gratis barnehageplass fra og med barn nr. 2, 3 og 4.

14. Ny ungdomsskole på Jessheim etableres med maks 600-700 elever.

15. Endre noen barneskoler til 1 – 10 skoler, for eksempel Algarheim og Nordkisa.

16. Gjenåpne svømmebassenget på Algarheim.

17. Innføre gratis skolefrukt på alle ungdomsskoler.

18. Utvikle en App for ungdom så de kan finne ledige billetter på arrangementer for kultur og idrett til reduserte priser.

19. Styrke fadderordningen/fritidskort innenfor kultur og idrett slik at barn/unge ikke faller utenfor pga økonomi. Dette er en stor og viktig oppgave hvor kommunen må ta nye grep og sette inn sakssvarende ressurser.

20. Styrke forebyggende arbeid blandt unge med rusproblematikk.