Gave til lokallagets arbeid

Vi har nå fått vipps for mer muskler til politiske gjennomslag.