1
/

Miljø og klima

Nei til tredje rullebane på Gardermoen.

Ullensaker KRF har markert seg klart og tydelig imot en tredje rullebane på Gardermoen, uavhengig av valg av plassering vest eller øst. Vår begrunnelse er den negative påvirkningen flytrafikken har på miljøet: Luftforurensning, Co2 utslipp, flystøy og økt trafikk i lokalmiljøet. Nedbygging av dyrkbar jord og vernede områder, samt konsekvensene for enkeltmenneskene i lokalmiljøene rundt flyplassen. Vi fortsetter å jobbe opp mot fylkes- og stortingspolitikere i denne saken.