15
/

Miljø og klima

Ja til reduksjon av matsvinn.

Lage en handlingsplan med enkle, konkrete tiltak for å redusere kommunens matsvinn med 50% innen 2030. Dette gjelder både kommunens egne enheter, men også for Ullensaker sine innbyggere. Det er videre ønskelig at alle servicenæringene i kommunen som har matproduksjon (blant annet spisesteder og hoteller) også skal inkluderes i dette arbeidet.

(Bildet er kun illustrasjon)