11
/

Fritid og aktiviteter

Ja til økt bruk av inn på tunet.

«Inn på tunet» er et vellykket tilbud til målgruppen barn og unge i skolen, samt de som sliter med rus og de som omfattes av psykiatri. Slik dette prosjektet har utviklet seg, vil det være rom for nye målgrupper som vil ha glede og nytte av dette, for eksempel demente o.a. Det må stimuleres til økt bruk av «Inn på tunet».