2
/

Miljø og klima

Ja til miljøsertifisering og plusshus.

Vi ønsker å miljøsertifisere alle kommunale bygg. Å bli miljøsertifisert innebærer blant annet at kommunen må være nøye med kildesortering av avfall, gjøre innkjøp av produkter som er miljøvennlige og bruke firmaer som kan vise til en god miljøprofil. Vi ønsker at nye og gamle kommunale bygg skal kunne produsere egen strøm. Det vil si at byggene skaper energi gjennom sin levetid (livsløpssyklus).