3
/

Fritid og aktiviteter

Ja til levende tettsteder og et mangfold av aktiviteter i hele kommunen.

KrF vil at alle tettsteder skal være velfungerende lokale sentre med barnehager, skoler, aktivitetsanlegg og gjerne butikker. Derfor støtter vi blant annet planene for aktivitetsanlegg i Mogreina og på Sand.

Det gode liv - vi lever for hverandre....i Ullensaker kommune.

Vi ønsker også å være pådrivere for Randbydalen helårsanlegg. Randbydalen ligger sentralt i kommunen og det er laget flotte og realistiske planer for et helårsanlegg innenfor ulike vinter- og sommeridretter samt et attraktivt og tilgjengelig folkehelsetilbud til innbyggere i alle aldre.