13
/

Helse og omsorg

Ja til kommunepsykologer og et gratis lavterskeltilbud for alle som har en vanskelig periode i livet.

De aller fleste mennesker har perioder i livet hvor ting er utfordrende. Det kan være utfordringer i relasjoner, i familier, ulike psykiske problemer, skolevegring, skilsmisser/dødsfall, alkohol/rus/annen avhengighet. Vi vil organisere eksisterende kommunale helsetjenester slik at vi kan ha et gratis helsetilbud der våre innbyggere kan be om hjelp, uten rekvisisjon, slik som Stangehjelpa. Vi vil legge til rette for tiltak og aktiviteter som bedrer den fysiske og psykiske helsen for barn og unge, men også for andre aldersgrupper i kommunen.

(Bilde fra pixabay)