14
/

Miljø og klima

Ja til flere parker og grøntområder.

Vi ønsker flere parker. Ved større utbygginger ønsker vi at park/fellesområder samles og gjøres større. Vi ønsker å understreke viktigheten av grøntområder både i sentrum av byen og i utbyggingsprosjekter som viktig bidrag til gode bomiljø. Eplehageutbygginger bør begrenses i den nye kommuneplanen.