4
/

Fritid og aktiviteter

Ja til et utvidet Fritidskort.

KrF fikk gjennomslag i Regjeringen for ordningen «Fritidskort». Kortet skal være for alle mellom 6 og 18 år, og skal kunne brukes til å betale deltakeravgift på fritidsaktiviteter. Dette er et viktig verktøy for inkludering, og med fritidskortet vil veien til deltakelse bli kortere for mange barn som i dag står utenfor aktiviteter.Vi ønsker også en lokal utvidelse av Fritidskortet slik at dette rommer tilgang til uorganiserte aktiviteter slik som f.eks kino, badeland, konserter, kulturforestillinger, idrettsarrangementer, spisestedrabatter med mer.