10
/

Fritid og aktiviteter

Ja til å styrke og tilrettelegge enda mer for frivilligheten i kommunen.

I 2018 fikk vi nærmere 62 000 nye alderspensjonister i Norge og mange bor i Ullensaker. Her er mye fagkompetanse, erfaring, kunnskap og ferdigheter. De eldres ressurser trengs i lokalmiljøet og vi ønsker oss at både yngre og eldre kan engasjere seg frivillig. Velferdsteknologien Nyby kombinerer behov og frivillighet og bringer mennesker sammen. Spisevenner, besøksvenner, turvenner og mye mer er aktiviteter vi ønsker å få til. Vi er også veldig glade for det nye «Frivillighetens Hus» og vil være en garantist for at dette tilbudet skal bestå og kunne utvikles.