6
/

Kultur og livssyn

Ja til å sette av kirketomt på Jessheim nordøst.

Tilflyttingen til Ullensaker, når vi regner i prosent, er den største i landet.Det er hyggelig at folk ønsker å bo her, og da må vi som kommune ta imot alle som kommer på en skikkelig måte. Det betyr god infrastruktur og gode tilbud for alle aldersgrupper.Den planlagte utviklingen på Jessheim nordøst vil gi flere tusen beboere, og det er naturlig og nødvendig at kirken også er til stede for å gi folk tilhørighet og identitet. Det må settes av tomt for et nytt kirkebygg og aktivitetsbygg som kan ivareta kirkelige handlinger og andre aktiviteter.

Jessheim kirke er fullbooket med aktiviteter året rundt. En ny bydel på Jessheim øst trenger også en ny arbeidskirke.