9
/

Helse og omsorg

Ja til å øke takten i utbygging av omsorgsboliger og omsorgsbolig+ på sentrumsnære tomter i kommunen.

KrF er åpne for å vurdere ulike driftsformer – kommunal, privat eller ideell organisasjon. Ullensaker er i rask vekst og antall personer som trenger et omsorgsbasert tilbud er økende. Vi synes at det er klokt å øke tilbudet til omsorg og oppfølging i bofellesskap/omsorgsboliger eller i den enkeltes hjem med hjemmebaserte tjenester, slik at vi kan redusere behovet for sykehjemsplasser. Krf ønsker også at alle både hjemmeboende og demente med institusjonsplass kan få benytte seg av Hjerterommet ved Gjestad. Vi ønsker tilsvarende aktivitetstilbud ved alle bo og service sentre i kommunen, med kvalifisert personell i demensomsorgen og eldreomsorgen generellt.

Eldre skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker det. Trygg og verdig alderdom.