5
/

Miljø og klima

Ja til å gjøre Storgata til en miljøgate med avstenging ved Veiberggata, og vi vil utvikle Jessheim videre som sykkelby.

Ullensaker KRF ser behovet for å redusere biltrafikken og parkeringen i Storgata og går inn for en gradvis avstengning fra rundkjøringen i nord til Veibergata (med gjennomkjøring buss). Her ønskes gående, bord, benker, servering, beplantning og ett innbydende trivelig miljø. Vi vil ut fra ett miljø-og folkehelseperspektiv, gå inn for å videreutvikle tilgjengeligheten for syklende i byen. Vi vil bevare den historiske bebyggelsen langs sørsiden av Storgata.