Homoterapi

Forslag til vedtak: Ullensaker KrF mener det er nødvendig å utrede saken om «homoterapi». Flere sider av denne saken kan bli belyst ved en utredning, og ved dette gi mer kunnskap om og forståelse for det enkelte menneskes egenverdi.